Polski Truck Serwer
Regulamin dotyczący pojazdów domowych - Wersja do druku

+- Polski Truck Serwer (http://pts-truck.pl)
+-- Dział: Ważne (http://pts-truck.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Regulaminy (http://pts-truck.pl/forumdisplay.php?fid=464)
+--- Wątek: Regulamin dotyczący pojazdów domowych (/showthread.php?tid=75301)Regulamin dotyczący pojazdów domowych - [PDW]Cipek330 - 27-04-2019

Regulamin dotyczący pojazdów domowych

1. Zabrania się parkowania prywatnych pojazdów w pobliżu spawnów oraz w miejscach, w których mogłyby one przeszkadzać innym graczom w poruszaniu się na mapie.
2. Zabrania się stawiania obiektów domowych w miejscach, w których mogłyby one przeszkadzać innym graczom w poruszaniu się na mapie lub gdy znajdują się one po za terenem posesji danego gracza.
3. Administracja ma prawo do nieodwracalnego usunięcia danego obiektu domowego bez zwrotu kosztów kupna.
4. Maksymalna odległość parkowania pojazdów od posiadłości gracza może wynosić 50-100m.
5. Zakaz parkowania pojazdów prywatnych/domowych w miejscach publicznych, nie przeznaczonych do tego.
6. Zakaz parkowania pojazdów prywatnych/domowych na autostradzie, na środku drogi.
7. Zakaz parkowania pojazdów na rampach, mostach, murkach oraz na dachach budynków.
8. Zakaz ustawiania pojazdów domowych na posiadłości/okolicy posiadłości innego obywatela.
9. Zakazuje się ustawiania wszelkiego rodzaju łodzi jako domowe pojazdy.
10. Maksymalna liczba przypisanych pojazdów na domowe może wynosić 2.
11. Obywatel sprzedający dom ma obowiązek przypisania pojazdu do /pmenu.
12. Nie znajomość w/w regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Regulamin stworzony na potrzeby 
Polskiego Truck Serwera.
Autorzy regulaminu: [PDW]Cipek330 i Juliusz.
Zakaz wnoszenia na inne fora bez zgody